Seniorbofællesskabet Lystoftegård


Andelsboligforeningen Lystoftegård


Ved gadekæret i Gl. Skovlunde bygger vi vores senior-bofællesskab Lystoftegård:

 

20 klyngehuse i varierende størrelser - og

et dejligt, stort fælleshus med opholdsrum, hobbyrum, værksteder, og lokaler, der kan danne rammen om aktiviteter og fællesskab. 

 

Forventet indflytning oktober 2019 - vi glæ-der os allerede til at nyde det gode nabo-skab.


Ny indflytningsdato: Efter blød bund og pilotering, vejrligsdage pga. voldsom regn samt fjernelse af giftige stoffer i fælleshus,

er indflytning udskudt til 15. nov. 2019.

  Det eksisterende hus, Gl. Skovlundevej 1, 

  der skal ombygges til vores fælleshus. 

 Grunden på 8.200 kvm.   set fra vestsiden af Harrestrupvej.

   

      Er du interesseret i yderligere information kan du kontakte:


       Bent      4494 4938  bent.ousted@gmail.com     formand


       Pia         2088 8902  pia@piha.dk         næstformand og liste-bestyrer


Og set østfra   fra fælleshusets terrasse.

Vores nærmeste nabo mod nordøst er

gadekæret i den gamle Skovlunde landsby.

Rejsegilde 18. juni 2019