Økonomi

Økonomi

Den totale anskaffelssum vil være 54.849.600,- kr.

   

Og den bliver finansieret således:


Vi stiller garanti for andelsindskudet (i juli-18),

og finansierer resten med andelslån i Spar Nord Bank.

   

Det giver en forventet boligafgift/husleje som følger:


Boligstørrelse       Andels          Boligafgift  + fællesudgifter* =  Husleje

                               indskud         pr md               pr md               pr md

    SMALL               957.450          3.813    +     1.625           =     5.438 

    MEDIUM         1.252.050          4.987    +     2.125           =     7.112

    LARGE           1.546.650          6.160    +     2.625           =     8.785 

 

*Fællesudgifterne omfatter:  ejendomsskatter, husforsikring, fælleshus (el, vand, varme), adm. bidrag, revisionshonorar, advokat-, arkitekt-, og ingeniørrådgivning, udarbejdelse af forbrugsregnskab, grundejerforening, renholdelse (have, sne mm.), planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser, samt uforudsete udgifter.


(Fællesudgifter kan reduceres noget, hvis vi selv klarer pasning af fællesarealer og fjernelse af sne om vinteren.)


(Alle tal er fra juni 2018.)