Bebyggelse

Bebyggelsen


 Gadekæret er umiddelbar nabo til

bebyggelsen


De 20 boliger anlægges som

klyngehuse.


Det eksisterende hus på grunden

ombygges til anvendelse som

fælleshus og bliver rammen om

vores fælles aktiviteter.


 

 

  Gadekæret er umiddelbar nabo til bebyggelsen


Lystoftegård grunden set fra vest.

     

Luftfoto fra 2016 af byggegrunden matr. nr. 5 l Skovlunde by og sogn indrammet med rødt.

    

Den brede vej i baggrunden er Ballerup Boulevard. Til venstre for grunden er Harrestrupvej, og til højre Gl. Skovlunde-vej, hvor man ser det eksisterende hus, som skal ombygges til fælleshus.

     

Umiddelbart bag byggegrunden er Skovlunde gadekær og den gamle Skovlunde landsby.

Forrest i billedet ses Skovlunde kirkegård og beplantningen på den tidligere Skovlunde flyveplads, der nu er udlagt til fritidsformål.

Placeringen af husene på grunden.

 Boligstørrelser:

       

  6 stk LARGE     (ca 96,6 m2) -  på 3 værelser

     

  11 stk MEDIUM (ca 78,2 m2) - på 3 værelser

     

  3 stk SMALL     (ca 59,8 m2)  - på 2 værelserPlantegninger af vores boliger.