Interesseliste

Interesse for Andelsboligforeningen Lystoftegård


Hvis du/I er interesseret i at høre mere - og måske, når der bliver en ledig bolig, ønsker at blive een af vore bofæller,

så kontakt vores interesseliste-bestyrer (se info på forsiden) og bliv skrevet op på vores Interesseliste.


Du/I skal være fyldt 50 år og være uden hjemmeboende børn.


Bofællesskabet har vedtaget, at det koster et gebyr på 200 kr. for optagelse på listen.Når en bolig bliver ledig til salg eksternt,   vil bestyrelsen invitere de første på listen til at bese boligen,

få et økonomisk overblik,  samt gensidig afklaring af, om kemien og de fælles ønsker er tilstede.


 


Vi glæder os til at høre fra dig.


Regler for interesse til Andelsboligforeningen Lystoftegård.


Seniorbofællesskabet har den målsætning, at beboerne med respekt for hinandens forskelligheder

er forpligtet til at udvise godt naboskab og deltage aktivt i fællesskabet.Ekstern interesseliste:

§1

Det er en forudsætning for optagelse på den eksterne interesseliste, at ansøgeren har gjort sig bekendt med vilkår og indhold i bofællesskabet.

Nye beboere:

a.Ansøgere skal ved indflytning være fyldt 50 år og være uden hjemmeboende børn.

b.Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.

c.Det tilstræbes, at mindst 1/3 beboere er under 70 år.

d.Ægtepar/samlevende har fortrinsret til boliger str. Large.

e.Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.§2

Listen føres af bestyrelsen

På ansøgningsskemaet anføres navn, adresse, mailadresse, ønske om boligstørrelse, fødselsdato samt en kortfattet tekst om baggrund og interesser.


Bofællesskabet har vedtaget, at der betales et gebyr på 200 kr. for optagelse på listen

og som kontingent for resten af kalenderåret, 

samt efterfølgende betales 100 kr. pr påbegyndt kalenderår (om året) for fortsat registrering.

Manglende indbetaling medfører sletning på listen.§3

Ansøgere kan optages på listen, selv om de endnu ikke opfylder alle betingelserne for indflytning.

 


§4

Når en bolig bliver ledig til salg eksternt,

vil bestyrelsen invitere et passende antal fra listen til at bese boligen, få et økonomisk overblik,

samt gensidig hurtig afklaring af, om kemien og de fælles ønsker er tilstede.


Blandt de ansøgere, som derefter er interesseret i den ledige bolig,

vil bestyrelsen – under hensyntagen til registrerings-tiden og §1 – tage stilling til,

hvilken ansøger, der tildeles boligen.